Cereri utile

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului(taxei) pe cladire

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului(taxei) pe mijloacele de transport

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului(taxei) pe teren in cazul persoanelor fizice

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului(taxei) pe teren in cazul persoanelor juridice

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

Cerere eliberare adeverinta in vederea preschimbarii C.I.

Cerere eliberare adeverinta teren

Cerere eliberare certificat nomenclatura stradala

Cerere iregistrare Contract de arenda

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local