Comisii de specialitate

1. Comisia activități economice-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism:
Preduț Dumitru – președinte
Para Vially Alin – secretar
Mehedințu Florin-Sorin -membru
Preduca Vasile – membru
Perciu Marin – membru

2. Comisia învațământ, activități socio-culturale, sănătate, familie, protecția mediului, protecția copilului, turism, culte, protecție socială:
Dumitrașcu Ilie – președinte
Popescu Dumitra – secretar
Niță Cristian – membru

3. Comisia juridică
Moruga Dorel-Eugen – președinte
Tîmplaru Ion – secretar
Buzatu Constantin – membru